Wie zijn wij?

Nooit eerder is de schreeuw om nieuwe woningen, bedrijfsruimten en recreatiewoningen zo hoog geweest als op dit moment en laait de discussie op over de klimaatdoelstellingen en Nederland van het gas af in 2050.

In de nieuwe woonagenda is het doel gesteld om per jaar 75.000 energie neutrale woningen te bouwen tot 2030 met een totaal van bijna 1 miljoen woningen. Uit onderzoek is gebleken dat slechts een derde van dit aantal te realiseren woningen binnenstedelijk gebouwd kan worden, het overgrote deel zal in het buitengebied moeten worden gebouwd om aan de grote vraag te kunnen voldoen.

Wij van Agrivest B.V. hebben een visie maar vooral een missie om grondeigenaren, gemeenten en bouwpartijen samen te brengen om zo samen te komen tot een duurzame, groene en prettige leefomgeving en daarbij in te spelen op de wensen en behoeften van alle betrokken partijen.

Door onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van vastgoed en ons grote netwerk van strategische gelegen grondposities zowel op de kortere als langere termijn zijn wij een interessante speler gebleken voor zowel gemeenten, bouwpartijen als grondeigenaren.

Agrivest B.V. is een investeringsmaatschappij met een brede investeringshorizon en heeft daarbij niet alleen oog voor een financieel gewin maar hecht ook grote waarde aan een maatschappelijk en duurzaam rendement.

Heeft u een interessante locatie of wilt u meer weten over een van onze lopende projecten? Neem hier contact met ons op.